Vätgas/Framtid

VÄTGAS, BRÄNSLECELLER OCH ELEKTROKEMI

Vätgasbil är en elbil där energin är ackumulerad i form av vätgas i en gastank i stället för batteri och med en bränslecell i stället för växelriktare. I  bränslecellen omvandlas vätgasen till elektricitet, vattenånga och värme. Elen driver elmotorn, värmen kyls bort som förlust och vattenångan är de avgaser som bildas.

Bränslecellen kan jämföras med en blyackumulator (traditionellt bilbatteri) men som fungerar genom att vätgas tillförs (till skillnad från sulfateringen på blybattericellerna som via elektrolyten bär energin i blybatteriet). Den kemiska reaktionen mellan vätgasen (H2) och syret (O2) omvandlar kemisk energi till elenergi. Förutom el bildas vatten (H2O).

För att framställa vätgas krävs således, förutom apparatur för processen, bara vatten och elektricitet.

Den här typen av elektrokemisk process kan genomföras med andra ämnen än vatten/vätgas. Ett exempel på det är kväve/väte/ammoniak.

Gaser och vätskor är lagringsbara och kan distribueras på olika vis.

Våra evenemang

Scroll to Top