Produkt Gotland

pg_logga

Produkt Gotland är ett aktivt nätverk av företagare med stort engagemang för vår ö. Alla företag på Gotland som vill verka för en hållbar utveckling kan bli medlemmar. Vi verkar för en positiv och hållbar utveckling av det gotländska näringslivet.

Vi vill skapa förutsättningar för våra barn och barnbarn att bo, leva och verka på Gotland.

Vi i Produkt Gotland samarbetar för att utveckla oss själva och våra företag. Tillsammans utvecklar vi en positiv Gotlandsanda och skapar en härlig grogrund för framtiden!

För mer information www.produktgotland.se

Våra evenemang

Scroll to Top