Infrastruktur/tankning

gastankning

Biogas kan antingen användas som rågas i industrin eller som fordonsgas efter rening från koldioxid och vattenånga. När gasen är renad, komprimeras den till 200 bars tryck. Nu går det att fylla bilens gastankar för att kunna köra 30-45 mil på en tank. Metangas kommer antingen från fossil gas via utvinning vid gasfält, eller genom rötning av organiskt material, biogas. På Gotland är fordonsgasen tillverkad av 100 % biogas som producerats på ön.

 

 

Våra evenemang

Scroll to Top