Gasproduktion/lagring

Fordonsgas

Biogas, eller metan bildas när biologiskt material bryts ned i en syrefri miljö. Detta sker naturligt i sumpmarker och från gamla soptippar. Det går också att framställa biogas i en rötanläggning. Då matas anläggningens bakterier med biologiskt material så som matrester, gödsel, spill från livsmedelsindustrin, toalettavlopp och odlade grödor. När bakterierna äter upp materialet andas de ut biogas, koldioxid och vattenånga. Det finns två anläggningar som producerar biogas på ön. Den ena ligger i Bro ca en mil utanför Visby och den andra ligger vid Visbys avloppsreningsverk.

Våra evenemang

Scroll to Top