Fordon el

Med elbil menar vi ett fordon vars energimedium är elektricitet. Dess mekaniska drivsystem är elmotor(-er) som direkt eller via någon form av transmission överför energin till hjulen.
Energin kan komma från ackumulatorer, via induktion, direkt från elnätet eller genom elektrokemiska processer.

Alla större biltillverkare är på gång med helt eldrivna fordon. De närmaste åren kommer många modeller med eldrivna alternativ.

Redan idag är Nissan långt framme med både person- och transportbilsalternativ. Även franska tillverkare är med och leder utvecklingen och i Tyskland finns, lovas och visas stora nyheter från VW, BMW, Audi, Mercedes och Opel.

Tesla får vi betrakta som pionjärer i sammanhanget och de håller i dagsläget på att få igång storskalig produktion av sin Model 3. Just den storskaliga produktionsapparaten är vad andra biltillverkare har goda kunskaper om och lång erfarenhet från, vilket gör att Teslas försprång kan krympa på grund av försenad produktionsstart.

Det är vanligt att överflödig rörelseenergi hos elfordon (inbromsningar) (åter-)ackumuleras i ett batterisystem för att senare igen användas till framdrivning.

Tack vare elmotorers höga verkningsgrad och möjligheterna att ta vara på oönskad rörelseenergi är elbilen ett väldigt ekonomiskt transportmedel. Både ur monetär och ekologisk synpunkt.

Utvecklingen av elbilar väntas accelerera fram mot 2020. Alla större tillverkare kommer att tillhandahålla ett sortiment av rena elbilar och ett antal uppstickare förväntas komma med intressanta produkter.

I detta sammanhang betraktar vi hybrider och laddhybrider som fossildrivna eftersom de är försedda med någon form av förbränningsmotor och helt eller delvis har fossila bränslen som energikälla.

Våra evenemang

Scroll to Top