Elproduktion/lagring

El kan produceras på en mängd olika sätt. Vissa metoder är dyrare och medför större problem (kärnkraft, kolkraft och petroleumbaserad kraftproduktion) medan andra i mindre omfattning skapar problem (vatten- och vindkraft) eller i princip inga problem alls (solenergi).

Gemensamt för all elproduktion är att den sker i förbrukningsögonblicket. Det vill säga att när elen produceras måste den konsumeras. Här kommer distributions- och lagringsstrukturen in. Man behöver lagra (=konsumera) elenergin, som kan produceras, någonstans och följaktligen leda den till dit på något vis.

Vi har i våra utvecklade industriländer ett avancerat och välutbyggt elnät som möjliggör en distribution av el i ganska stor utsträckning. Det uppstår svaga områden i näten när det placeras produktionsanläggningar där elnäten inte är dimensionerade för de mängder energi som då (kan) produceras med ojämna och okontrollerbara mellanrum (vind- och solkraft exv.). För att kunna utnyttja dessa (önskvärda) produktionsmetoder mera optimalt krävs någon form av styrning/lagring av energin. Detta kan ske genom eltariffer till konsumenterna och SmartGridsystem. Det sistnämnda är ett system med ackumulatorer (batterier) som laddas upp när det produceras mycket el och laddas ur när det är behov av el.


Se http://swedishsmartgrid.se

Vid en större andel elbilar i samhället utgör de väsentliga komponenter i SmartGridsystemet.

Våra evenemang

Scroll to Top