El

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. På Gotland kommer c:a 50% av elen vi konsumerar från vindkraften.

Tack vare elmotorers höga verkningsgrad, c:a 90 % och möjligheterna att ta vara på oönskad rörelseenergi är elbilen ett väldigt ekonomiskt transportmedel. Både ur ekonomisk och ekologisk synpunkt.

Utvecklingen av elbilar väntas accelerera och ta ordentlig fart efter  2020. Alla större tillverkare kommer att tillhandahålla ett sortiment av elbilar med enbart eldrift och ett antal uppstickare förväntas komma med intressanta produkter.

Vi är övertygade om att elbilar är framtiden – rena och tysta som de är. Vi anser att elbilar är ett komplement till biogasbilar. Förutom storstäderna så är Gotland perfekt lämpat för elbilar, 17 mil långt och 5 mil brett. Dessutom har vi en väl utbyggd vindkraft, ungefär 50 % av den el som konsumeras på Gotland kommer från vindkraften och solkraften är under utbyggnad.

 

 

 

 

Våra evenemang

Scroll to Top