Biogas

FORDONSGAS

Fordonsgas är renad och komprimerad metangas. Metangas kommer antingen från fossil gas via utvinning vid gasfält, eller genom rötning av organiskt material så som matrester, gödsel och odlade grödor, dvs biogas.

På Gotland är fordonsgasen tillverkad av 100 % biogas och alltså helt fossilfri. Vid rötningen bildas även koldioxid, vattenånga mm som måste renas innan det kan bli fordonsgas. När gasen är renad, komprimeras den till 200 bars tryck. Nu går det att fylla bilens gastankar för att kunna köra 30-45 mil på en tank.

INFRASTRUKTUR PÅ GOTLAND

Gotland har sedan 2009 egen produktion av biogas som uppgraderas och komprimeras till fordonsgas. I dagsläget går det att tanka biogas på två ställen i Visby, i Lärbro på norra ön och i Alva på södra ön. Räknat på antalet invånare är Gotland gasmackstätast i landet.

Våra evenemang

Scroll to Top