Fossilfri framfart

Biogas Touran

Gotland är en idealisk plats för att utveckla hållbara alternativ inom transportsektorn. Vi är stolta över våra fossiler men när det gäller bränsle bör vi sträva efter att bli fossilbränslefria. De fossila bränslena bensin och diesel har genom sina utsläpp en stor negativ påverkan på klimatet och vår miljö. Bensin och diesel släpper ut koldioxid och den senare dessutom mer kväveoxider och skadliga partiklar.

Projektet Fossilfri Framfart arbetar för att Gotland ska bli ledande i en fossilfri utveckling när det gäller transporter. Vi har ett idealiskt utgångsläge med stor biogasproduktion och en elproduktion där 50 % av den el som konsumeras på Gotland kommer från vindkraften.

Det finns idag ett antal bilmodeller med biogas och eldrift som kan köpas eller leasas. Vi vill informera om att dessa alternativ finns och vår målgrupp är framförallt småföretagare som vi kommer att bjuda in till informationsträffar.

Vi kommer också att anordna allmänna möten med speciellt inbjudna föreläsare.

Projektet kommer också att undersöka behoven av infrastruktur.

Våra evenemang

Scroll to Top